Lomonosov

€23,00

Lomonosov kopp i serien Cobalt net. Mycket gott skick. Koppen rymmer 3 deciliter.