Bilora Bella 66 - kamera

€65,00

Ej testad med filmrulle, men verkar fungera. Alla tillbehören på bilden följer med.