Bilora Bella 66 - kamera

$73.00

Ej testad med filmrulle, men verkar fungera. Alla tillbehören på bilden följer med.