Lomonosov

$25.00

Lomonosov kopp i serien Cobalt net. Mycket gott skick. Koppen rymmer 3 deciliter.