Skolkarta Asien (Aasia)

$167.00
Type: Skolplansch

Stor skolkarta/ skolplansch över Asien i fint skick, vackra klara färger. Små spår av tidens tand.
Språk: Finska
Utgivare: Werner Söderström Oy
Tillverkare: List/ Saietz
Höjd: 216 cm (221 cm inklusive ram)
Bredd: 195 cm (205 cm inklusive ram)
Provenienser: Skola i Nystad