Åboländsk bygdesjöfart under segel, Allan Gustafsson

$27.00

Välläst och lite smutsigt omslag. Namnad enligt bild. 
Utgiven 1970. Första upplagan.