Åboländsk bygdesjöfart under segel, Allan Gustafsson

$28.00

Välläst och lite smutsigt omslag. Namnad enligt bild. 
Utgiven 1970. Första upplagan.