Arabia ARA flat tallrik

$38.00

Små spår av användning, men överlag i gott skick.