Arabia ARA flat tallrik

€34,00

Små spår av användning, men överlag i gott skick.