Skolplansch med tema genetik

$84.00

Vererbung der bluterkrankheit - Ärftlighet över hemofili (blödarsjuka). I gott skick för sin ålder.
Språk: Tyska
Utgivare/ Tillverkare: Lith & Verlag Gummert & Ruge Berlin NW 21 Copyright 1929
Bredd: 120 cm (130 cm med ramen medräknad)
Höjd: 90 cm (95 cm med ramen)
Provenienser: Skola i Nystad