Blomställning

$43.00

Blomställning i fyra nivåer, använd men ännu i gott skick. Från tidigt 80-tal.