Blomställning

€38,00

Blomställning i fyra nivåer, använd men ännu i gott skick. Från tidigt 80-tal.