Engelsk skolplansch från 60-talet

€125,00

Tavla i fina färger. Engelsk -Living room & Family, efter Elizabeth Skilton.