Engelsk skolplansch från 60-talet

$138.00

Tavla i fina färger. Engelsk -Country Life, efter Elizabeth Skilton.