Engelsk skolplansch från 60-talet

€125,00

Tavla i fina färger. Engelsk -Street & Traffic, efter Elizabeth Skilton. Lite skadad upptill, se bilder.