Engelsk skolplansch från 60-talet

$135.00

Tavla i fina färger. Engelsk -Street & Traffic, efter Elizabeth Skilton. Lite skadad upptill, se bilder.