Engelsk skolplansch från 60-talet

€125,00

Tavla i fina färger. Engelsk -Beach holidays, efter Elizabeth Skilton.