Gynnande vind, Åboländsk bygdesjöfart under segel, Allan Gustafsson

$28.00

Del två, läst men ännu i bra skick. Namnad enligt bild. 
Utgiven 1974.