Gynnande Vind, Åboländsk bygdesjöfart under segel, Allan Gustafsson

€25,00

Första delen av två. Omslaget fläckigt. Namnad enligt bild. 
Utgiven 1974