Allmoge Hörnskåp

$506.00

Litet hörnskåp med kurbitsmålning. Troligtvis från 1900-talets första hälft.