Allmoge Hörnskåp

€450,00

Litet hörnskåp med kurbitsmålning. Troligtvis från 1900-talets första hälft.