Kisse Katt och hans syskon, 1919

€24,00

Utgiven 1919, i relativt gott skick för sin ålder, se bilder.

Författare: Hugo Gyllander och