Medalj i brons

€12,00
Dewitt & Lila Wallace 1945- 985, Reader´s Digest
Diameter: 6,5 cm