Palokuntapeli / Brandkårsspelet 🔥

$84.00

I mycket gott skick för sin ålder. Från 1950-talet.
Utgivare: Kuvataide/ Bildkonst