Riihimäen Lasi, Erkki- glas

$25.00
Ännu i original förpackningen.
Sammanagt 6 st. a 12 cl.