Indianspelet - Intiaanipeli

$9.00

Från 50-talet, i fint skick för sin ålder.