Tavla med tallar

$40.00

Några små skador på ramen och duken, se bilder.