Tyg till Esbo folkdräkt

€300,00

Nytt tyg för Esbo folkdräkt. 
Mått: 340 x 107 cm, den helblåa delen är ca. 88 cm