Vinden bar hem, Åboländsk bygdesjöfart under segel, Allan Gustafsson

$27.00

Läst men ännu i mycket bra skick. Namnad enligt bild. 
Utgiven 1977.